Ανάπτυξη ΝΑΙ αλλά πως

Από την εκδήλωση του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων με τον Κυριάκο Πιερρακάκη,  διευθυντή Ερευνών του μη κερδοσκοπικού οργανισμού διαΝΕΟσις.  Πρόλογος από τον Δημήτρη Σιώτο γραμματέα του Δ.Σ του Ομίλου.