ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Άρθρο 1 Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα Συνιστάται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Η επωνυμία του Ομίλου για τις διεθνείς σχέσεις αποδίδεται κατά περίπτωση σε πιστή μετάφραση. Έδρα του Ομίλου είναι τα Ιωάννινα. Άρθρο 2 Σκοπός – Μέσα Σκοπός του Ομίλου είναι η δημιουργία ενός ελεύθερου και αδέσμευτου βήματος προβληματισμού […]